איך מגישים בקשות לשינוי בעיצוב

הגשת הבקשות באופן המתואר פה תאפשר לנו להתנהל ביעילות תוך שמירה על שביעות רצון מרבית.

  • הגשת הבקשות על ידי מייל חוזר ללא קבצים נספחים, פשוט לכתוב בגוף המייל.
  • נוסח מומלץ להחלפת תמונות: “בעמוד 15 להחליף את תמונה 0021 בתמונה 0034”

החלפת תמונה אורכית לחלל רוחבי, או להפך, מאלצת אותנו או לחתוך אזורים מהתמונה שהתווספה או לשנות את עיצוב העמוד.